Grupputveckling/Team building

Ibland vill företag samla ett antal personer för att de ska lära känna varandra bättre eller lära sig samarbeta bättre. Det kan röra sig om en del av en företagsdag eller utvalda aktiviteter under flera dagar inomhus eller utomhus.

Teaterbolaget har även erfarenhet av andra typer av samarbetsövningar exempelvis olika kreativitetsövningar som omfattar heldagar och inriktas på verkliga frågor inom respektive företag eller avdelning.

Grupputveckling kan ske både i hemmiljö eller på konferensanläggning i Sverige eller utomlands.

Vi kan ordna paketlösningar där både av logi, mat och dryck, aktiviteter och samarbetsövningar ingår om så önskas samt hyra in lämpliga föreläsare och/eller konsulter som leder grupputvecklingen.