Lekrum

Artikelnummer:

Detta är inte en standardprodukt utan någonting som vi gör efter beställning från ett köpcentrum eller en galleria. Andra typer av kunder är välkomna, men förutsättningen är att det finns en ledig yta av tillräcklig storlek. Vi dekorerar lekrummet och fyller det med lämpliga aktiviteter. Normalt har vi personal på plats som ser till att barnen är av rätt ålder och att lekrummet fungerar som ni, föräldrarna och vi tycker det ska vara. Vi kan också göra ett lekrum där det inte finns stadigvarande personal. Rummets innehåll blir då av lite annat slag så att inventarierna inte försvinner eller förstörs. Ett lekrum är ett bra sätt att dölja att en yta är tom, men har naturligtvis också en funktion också offensivt.

  • Offert