Partytält

Artikelnummer: 525

I händelse av regn eller för att komma i skugga från solen. Ett tält är ett sätt att skapa ett centrum i ett stort event - hit går man för att hämta instruktioner, mat eller något annat. I ett litet event kan tältet bli själva eventytan. Tältet gör det så mycket lättare att få kontakt och nå ut med budskap.