Teambildningsaktiviteter

Artikelnummer:

Genom att samarbeta så lär man känna varandra på ett nytt och roligt sätt. Man kan dela in sig i grupper, gärna med kollegor ifrån en annan avdelning eller varför inte med kunder. Efter 23 år i branchen så har vi en uppsjö av förslag och produkter. Några exempel framgår med länkar under relaterade produkter nedan. Mer om denna produkt under temat Grupputveckling/Team building.